Na 15 jaar gewerkt te hebben in het basisonderwijs, werd het voor mij, Annette Verbruggen, tijd om het roer om te gooien. Het werken met kinderen, het begeleiden, kijken en luisteren naar het kind, onderwijs afstemmen op de behoeften, contact met ouders en instanties gaf veel voldoening. 

Na mijn overstap naar de uitvaartbranche bleek dat deze kwaliteiten heel erg terugkomen. Het begeleiden van nabestaanden, het begeleiden van kinderen in de tijd van het overlijden tot het afscheid, het praktische regelwerk.

Ik heb mijn opleiding voor uitvaartverzorger voltooid bij opleidingsinstituut Docendo, de opleider in de uitvaartbranche. 

Naast uitvaartverzorger ben ik docent Piëteitsvolle Verzorging bij opleidingsinstituut Docendo.

Meer weten? Neem contact met mij op!

Annette Verbruggen

If there comes a day we can’t stand together
hold me in your heart – I’ll stay there forever.

winnie the pooh