Rondom het overlijden

Opbaren / Laatste verzorging

De meeste mensen vinden het fijn om nauw betrokken te worden bij de verzorging van de overledene en willen dat hun dierbare ook thuis wordt opgebaard. Dat kan bijna altijd. Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar voor het opbaren thuis.

Vaak maak ik gebruik van een koelplaat of een lichte balseming (thanatopraxie). Maar er zijn ook alternatieven.

Indien het opbaren thuis niet gewenst of onmogelijk is, kan ik in goed overleg met de nabestaanden de opbaring verzorgen in een uitvaartcentrum of een 24-uurs kamer.